Ideal 5000

- petkomorni profil
- tri trajnoelastična tesnila
- skupna toplotna prehodnost okna: Uw = do 0,90 W/m²K
- skupna debelina stekla: do 41 mm
- podboj in krilo z jekleno ojačitvijo
- debelina podboja: 70 mm, debelina okna: 89 mm

AJM 8000 Ekskluziv

- osemkomorni profil
- tri trajnoelastična tesnila
- skupna toplotna prehodnost okna: Uw = do 0,71 W/m²K
- skupna debelina stekla: do 51 mm
- podboj in krilo z jekleno ojačitvijo
- steklo zalepljeno v krilo okna
- debelina podboja: 85 mm, debelina okna: 109 mm

AJM 8000 ENERGETO®

- šestkomorni profil
- tri trajnoelastična tesnila
- skupna toplotna prehodnost okna: Uw = do 0,61 W/m²K
- skupna debelina stekla: do 51 mm
- podboj in krilo brez jeklenih ojačitev, poljnjena s poliuretansko peno
- steklo zalepljeno v krilo okna
- debelina podboja: 85 mm, debelina okna 109 mm